Sabtu, 26 Mei 2012

A. Kerajaan Bercorak Hindu

1. kerajaan kutai


    Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Kerajaan Ini berdiri tahun 400M di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudungga, sedangkan raja yang terkenal adalah  Raja Mulawarman. Diceritakan dalam sebuah upacara, Raja Mulawarman menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada brahmana, untuk memperingati upacara itu dibangunlah sebuah Yupa. Yupa adalah sebuah tiang batu yang menceritakan kerajaan Kutai yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta.      
2. Kerajaan Tarumanegara
    Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada tahun 450 M di sekitar Bogor, Jawa Barat. Raja yang terkenal bernama Raja Purmawarman. Peninggalan kerajaan ini berupa 7 prasasti di Jawa Barat : Prasasti Ciaruteun, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Munjul, Prasasti Pasirawi, dan Prasasti Muara Cianten


                                                                    
3. Kerajaan Mataram  
       Kerajaan Mataram terkenal dengan sebuah Prasasti di daerah Canggal, sebelah barat kota Magelang. Prasasti ini mencantumkan tahun 732 M. Prasasti ini menceritakan tentang Sanjaya yang mendirikan sebuah Lingga(lambang Siwa) di atas bukit Kunjarakunja. Pada awalnya Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sanna yang bijaksana, setelah beliau wafat digantikan putranya, Sanjaya. Pada masa pemerintahan Sanjaya, Kerajaan Mataram memperluas wilayahnya sampai Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali.
4. Kerajaan Kediri
       Kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur ialah Kediri.  
Raja-raja Kediri :  - Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Kameswara
                                - Jayabaya, bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya.
                                - Sri Aryeswara
                                - Kameswara, bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawarata
Kerajaan Kediri berakhir tahun 1222 M karena dikalahkan Ken Arok.
5. Kerajaan Singosari
     Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 M. Raja terbesar Singosari adalah Kertanegara. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Raja Cina yang Bernama Kubilai Khan menuntut agar Singasari mengakui kekuasaan Cina. Namun, Kertanegara menolak, dan mempermalukan utusan Kubilai Khan.
6. Kerajaan Majapahit
     Kerajaan ini pada tahun 1293. raja pertamanya adalah Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana Kertarajasa Jayawardhana wafat pada tahun 1309 M. Ia digantikan oleh Jayanegara. pada masa pemerintahannya, Majapahit mengalami kekacauan, banyak terjadi pemberontakan.
Diantaranya  : Pemberontakan Ranggalawe (1309)
                          Pemberontakan Sora (1311)
                          Pemberontakan Nambi (1316)
                          Pemberontakan Kuti (1319)
Raja Majapahit yang terkenal adalah Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam wuruk  bersama dengan Gajahmada sebagai Perdana Mentri, Majapahit memperluas wilayah kerajaan sampai ke semenanjun melayu dan Tumasik (singapura).  Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 dan Gajahmada wafat padatahun 1364. 


B. Peninggalan bercorak Hindu
 1. Prasasti
            Prasti adalah peninggalan kerajaan yang berupa batu bertulis.
          a. prasasti Mulawarman 
Prasati Ciaruteun                 Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Kutai tahun 400 M 
          b. Prasasti adityawarman
                 Prasati ini terdapat di daerah Batusngkar  , Sumatra Barat. 
          c. Prasasti ciaruteun
                 Prasati Batu atau Prasasti ciaruteun  adalah prasastti peninggalan kerajaan Tarumanegara.prasti ini terletak di sungai Cinande, ciampea, bogor.
  2. Candi
           a. Candi Prambanan
                 Candi Prambanan disebut juga Candi loro   Jonggrang  . Candi ini terletak di kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta.
           b. Candi Portibi
                  Candi Portibi adalah candi peninggalan kerajaan   Panai pada tahun 1039 M. terletak di Padang Balok, Gunung Tua, Sumatra Selatan.
   3. Karya Sastra
           Kakawin Ramayana karangan empu Walmiki
           Kakawin Mahabharata karangan empu Wiyasa 
           Kakawin Negarakertagama karangan empu Prapanca
           Kakawin Sutasoma karangan empu Tantular
           Kakawin Arjunawiwaha karangan empu Kanwa
           Kakawin Smaradahana karangan empu Dharmaja
           Kakawin Bharatayudha karangan empu Sedah dan empu Panuluh
           Kakawin  JangkaJayabaya karangan Jayabaya